top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAkyga Team

Informacje dotycząca RODO

Zaktualizowano: 19 sie 2021


Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , określane jako RODO.

W związku z powyższym , mamy przyjemność poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez firmę Akyga Europe Sp. z o.o. Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Akyga Europe. Dlatego zanim rozpoczniecie korzystanie z naszej strony i platformy, prosimy Was o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Chcielibyśmy zapewnić, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie powiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.


Informacja o ochronie danych osobowych

Akyga Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze ul. Wrocławska 1c, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

1. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko;

2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.


Państwa Dane osobowe gromadzimy w następujących celach:

1. Zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;

2. Realizacji obowiązków naszej Spółki przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;

3. Ochrony praw naszej Spółki zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;

4. Sprawdzenia Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego (COFACE) jak również w celu zabezpieczenia należnych naszej Spółce płatności, uzasadnionego interesu naszej Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;

5. Sprawowania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Akyga Europe Sp. z o.o. w celu prawidłowej realizacji usług może przekazywać Państwa Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. Podmiotom, z którymi nasza Spółka ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków naszej Spółki przewidzianych prawem, ochrony praw naszej Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu naszej Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności nasza Spółka może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z nasza Spółką umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez naszą Spółkę;

2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Spółka Akyga Europe zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez naszą Spółkę i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i naszej Spółki.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Mają Państwo prawo :

1. Dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia, uaktualnienia lub ograniczenia przetwarzania .

2. Wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych .

3. Skorzystać z prawa cofnięcia zgody (nie ma wpływu na przetwarzanie , które miała miejsce do czasu wycofania zgody) a od 25.05.2018 będziecie mieć państwo :

- prawo wniesienia skargi

- prawo „bycia zapomnianym„

- prawo do przenoszenia danych

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page